Laatste afgelopen Evenementen

Thema avond

nader te bepalen

Brainstorm thema's Aanpak van de wooncrisis   Wij Willen Wonen (o.a. woningen voor starters, actiegroep kopen/huren, 70.000 woningzoekenden in Breda ) Goed bestuur   Inrichting van een veilige wijk, Betrokkenheid (participatie) Schone wijk Bouwen luchtvervuiling wateroverlast (klimaat) kunst en cultuur Bestaanszekerheid Betaalbaar en bereikbaar (armoedebestrijding) zorg en welzijn sociale contacten Een gezonde leefomgeving  (natuur en

Bestuursvergadering

Ginnekenweg 241 Ginneken weg 241, Breda

Bestuursvergadering BuurtBelangen