Clubhouse – VoorbeschouwingBreda

Clubhouse @Buurtbelangen

Het online politiek café.
Ouderwets bomen over hot issues in stad, wijk en dorpen. Even lekker bijkletsen over wat er allemaal in Breda, de wijken en dorpen voor beslissingen worden genomen. Praten over de manier waarop we invloed kunnen uitoefenen op onze eigen leefomgeving. Niet alleen meepraten maar meedoen, aanschuiven bij Politiek 2.0 @Buurtbelangen is een beweging van de samenwerking en wil graag met de mensen meedenken en meedoen. Dat doen we op allerlei manieren, offline in de stad en online op Clubhouse. BuurtBelangenBespreekt.

Teams BuurtBelangen Bestuurs Vergadering

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan onze Midmaandelijke Bestuursvergadering AGENDA - Opening – vaststellen agenda - Mededelingen - Notulen vorige vergadering - Actielijst/ Besluitenlijst - ACTUEEL - Rondvraag - Sluiting/ volgende vergadering (zie BB jaar schema) Bestuursvergaderingen op de eerste woensdag van de maand. Videobestuursvergaderingen op de derde woensdag van de maand. Uw

Bestuursvergadering

DNA Advocaten Julianalaan 1, Breda

Bestuursvergadering BuurtBelangen

VoorbeschouwingBreda bij Gusti

Gusti Breda Ginnekenweg 30, Breda

  Politiek café #VoorbeschouwingBreda, ‘ouderwets bomen’ over hot issues in stad, dorp en wijk. Gusti Breda aan de Ginnekenweg 30 vormt op de vrijdagmiddag het toneel voor een politiek debat in ontspannen sfeer. Peter, Patrick, Joris en Cor bespreken het wel en wee van onze stad, dorp of wijk. Gastheer Egon zorgt voor de koffie,

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert