BuurtBelangen

Op maandag 26 september2022 vindt de bestuursverkiezing plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Leden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze verkiezing.

U kunt zich kandidaat stellen.

Mail ons tijdig (vóór 18-9-2022) : info@buurtbelangen.online

Bestuur

Patrick van Lunteren (voorzitter)
voorzitter@buurtbelangen.online
06-46270044

Jan-Volkert Meuldijk (secretaris)
secretaris@buurtbelangen.online
06-49335077

Peter Elbertse (penningmeester)
penningmeester@buurtbelangen.online
06-53569108

Joris Zomerdijk (reuring)
reuring@buurtbelangen.online
06-16355995

Mario Bierbooms (leden)
leden@buurtbelangen.online
06-53756749

Kvk-nummer 70199329
Email: info@buurtbelangen.online
Website: https//buurtbelangen.online
Correspondentieadres: Ginnekenweg 40A
4818 JG Breda
Bankrekening: NL15RABO0325927448 tnv BuurtBelangen
© 2022 BuurtBelangen.online

Spread the love