Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg

Einstein
Als je doet wat je deed, 
krijg je wat je kreeg
(Einstein)

Na bijna 200 jaar staat onze democratie nog altijd overeind. Het huis dat Thorbecke voor ons bouwde, heeft zijn waarde bewezen. Toch heerst er inmiddels zoveel onvrede dat er scheurtjes zichtbaar worden in de gevel. De leiders die we om de vier jaar aan de macht helpen, brengen niet meer wat we van ze verwachten. Het aantal proteststemmers groeit. Die zoeken hun heil op de flanken. Extreme standpunten worden omarmd om een signaal af te geven. De standpunten worden ook extremer en extremer, tot complot denken aan toe.

De van oudsher aan de macht zijnde partijen die het nu inmiddels 2 decennia aaneengesloten voor het zeggen hebben, hebben het antwoord op die onvrede niet gevonden. Logisch ook, want problemen die ontstaan zijn door een bepaalde manier van denken los je niet op met oplossingen die door dezelfde manier van denken zijn bedacht.

‘Nieuw denken’, ‘nieuw doen’

De tijd van meningen-machines die ons regeren vanuit vastgeroeste wereldbeelden is achterhaald. Onze nieuwe beweging die in 2021 in Breda van start gaat heeft geen dogma’s om na te streven. Onze nieuwe beweging is vliegwiel voor nieuwe processen en werkwijzen. Het benutten van lokale buurtkracht staat voorop. Breda is bij uitstek een gemeente waar dat kan. Sterk georganiseerd als we zijn in onze dorpen en wijken, in onze verenigingen en families en vriendenkringen. Met nu al 50.000 actieve vrijwilligers is 1 op de 4 Bredanaars betrokken bij zijn of haar medemens in Breda. Die kracht, die energie dat is een enorm potentieel. Die lokale kracht aanboren, daar gaan we voor.

Lokale kracht

BuurtBelangen

185.000 Bredanaars betrekken in het van antwoorden op alle vraagstukken. Dat lukt als we elkaar maar het respect en het vertrouwen geven. Vanuit de gedachte dat iedereen trots is op de wijk, het dorp, de stad.

De trots die je dinsdagavond met carnaval op de grote markt voelt bij het horen van: ‘Te midden van de paarse heide,…’. De trots die je in Prinsenbeek voelt als je luidkeels zingt: ‘Ik zit zo gère al bij de pomp op de Markt’. Met die saamhorigheid gaan we vraagstukken benaderen. Maakt niet uit door wie en hoe deze vragen worden gesteld. We zijn creatief in het vinden van oplossingen; Of het nu gaat om de organisatie van een buurtfeest of om grote opgave zoals het bouwen van voldoende woningen. Door los te komen van de vastgeroeste (partij) dogma’s gaan we veel meer voor elkaar krijgen.

Naast genoemde respect en vertrouwen in elkaar vraagt dat ook bestuurlijke moed. Gaan doen wat je nooit deed is eng. Vertrouwde patronen loslaten, soms even geen controlemechanisme hebben op een proces. Het vraagt flexibiliteit van de ambtenaren en de gemeenteraad.

De vraag over woningbouw gaat dan niet meer over aantallen en percentages. De vraag gaat er over waarom bewezen alternatieven in Breda niet van de grond komen.

De vraag over Geeren-Noord en Fellenoord gaat niet meer over ‘achterstandswijken’ maar over het bevrijden van de wijkbewoners van de betutteling en het overheidswantrouwen.

De vraag over ontspoorde jongeren gaat niet over aantallen voortijdig schoolverlaters en de hoeveelheid vernielde bushokjes maar over het creëren van een uitdagende leefomgeving en de kans krijgen om jong te zijn.

De vraag over ondernemend Breda gaat niet over meer of minder regeldruk maar om toegevoegde waarde de ondernemers kunnen zijn voor onze gemeente.

Dialoog en Dynamiek

De beweging stuurt dus op het proces. We houden onze ogen en oren open voor elk initiatief en elke vraag die voorbijkomt. De energie die daarachter schuil gaat bundelen we door mensen bijeen te brengen en te verbinden. Vanuit de goede dialoog ontstaat dynamiek en daardoor nieuwe energie. Mensen verenigen zich, staan op en ondernemen actie. Nieuwe oplossingen worden bedacht, nieuwe denkpatronen vervangen de oude.

Dat proces ondersteunen we actief. Daar ontwikkelen we nieuwe of gebruiken we bestaande fysieke en digitale instrumenten voor. Instrumenten zoals de DoeMee app, Support Buurtplatform en het Buurtplein. Zo zijn we online en offline = anyline altijd in de buurt.

We staan naast u met experts op alle terreinen, kennis over bestuurlijke processen, netwerken in alle geledingen van de stad, strategisch en tactisch inzicht in het proces. Buurtbelangen als beweging maakt van de saamhorigheid een lokale kracht. We bouwen voort op het goede werk van Thorbecke en alle progressieve denkers en doeners na hem. We bouwen voort op de fijne boodschap van hoop en geluk. Zo blijven we solidair en kan ieder maximaal streven naar eigen geluk.

Doe mee!

Registreer je en we houden je op de hoogte

    Spread the love