Clubhouse – de Voorbeschouwing

Het online politiek café.
Ouderwets bomen over hot issues in stad, wijk en dorpen. Even lekker bijkletsen over wat er allemaal in Breda, de wijken en dorpen voor beslissingen worden genomen. Praten over de manier waarop we invloed kunnen uitoefenen op onze eigen leefomgeving. Niet alleen meepraten maar meedoen, aanschuiven bij Politiek 2.0 @Buurtbelangen is een beweging van de samenwerking en wil graag met de mensen meedenken en meedoen. Dat doen we op allerlei manieren, offline in de stad en online op Clubhouse. BuurtBelangenBespreekt.

Nieuwsbrief 28 juni 2022

Beste lezers van de BuurtBelangen nieuwsbrief. Na een hectische verkiezingsperiode is thans de vakantieperiode aangebroken. Voor eenieder van ons tijd voor ontspanning en bezinning. De Ledenvergadering van 20 juni j.l. is gebruikt om te evalueren en nieuwe plannen te ontwikkelen. Ook zijn we drukdoende met de voorbereiding op ons thema “Wonen”. Eén van speerpunten of

Westerparklaan blijft gevaarlijk

De noodkreet van de ruim 1200 petitie ondertekenaars (o.a. bewoners Heilaarpark en Westerpark), heeft uiteindelijk gedeeltelijk geholpen. Er moesten eerst 2 dodelijke ongevallen, 2 zwaargewonden en vele ongevallen gebeuren voordat Wethouder mobiliteit Daan Quaars stappen heeft ondernomen om de in 2014 foutief genomen beslissing (!) deels te herstellen. Op 11 april 2022 zijn er 2

BuurtBelangen doet mee met verkiezingen

BuurtBelangen, een lokale beweging, doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De Ledenvergadering stemde daar maandagavond unaniem in. De beweging brengt nieuwe gezichten en een nieuw geluid. Het gaat de leden vooral over de manier waarop de stad bestuurt wordt. “ BuurtBelangen staat voor politiek die we samen maken”, aldus voorzitter Patrick van Lunteren. “