Ledenvergadering

In onze ledenvergadering bespreken we op de laatste woensdag van de maand de actuele thema’s, bestuursvoorstellen en ambities van BuurtBelangen als aanloop voor de verkiezingen in 2026. Vragen, opmerkingen voorstellen: info@buurtbelangen.online

Westerparklaan blijft gevaarlijk

De noodkreet in 2022 van de ruim 1200 petitie ondertekenaars (o.a. bewoners Heilaarpark en Westerpark), heeft uiteindelijk gedeeltelijk geholpen. Er moesten eerst 2 dodelijke ongevallen, 2 zwaargewonden en vele ongevallen gebeuren voordat Wethouder mobiliteit Daan Quaars stappen heeft ondernomen om de in 2014 foutief genomen beslissing (!) deels te herstellen. Op 11 april 2022 zijn

Teams BuurtBelangen Bestuurs Vergadering

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan onze Midmaandelijke Bestuursvergadering AGENDA – Opening – vaststellen agenda – Mededelingen – Ingekomen stukken – Actielijst/ Besluitenlijst  – Bestuurlijke zaken / samenstelling – Terugblik Podcast / Café – ACTUEEL – Rondvraag – Sluiting/ volgende vergadering (zie BB jaar schema) Bestuursvergaderingen op de eerste woensdag van de maand.

Politiek Café De Voorbeschouwing haalt natte voeten!

Politiek café de #VoorbeschouwingBreda, ‘ouderwets bomen’ over hot issues in stad, dorp en wijk. Gusti Breda aan de Ginnekenweg 30, 4818 JE Breda vormt op de vrijdagmiddag het toneel voor een politiek debat in ontspannen sfeer. Peter, Patrick, Joris en Cor bespreken het wel en wee van onze stad, dorp of wijk. Gastheer Egon zorgt

Beste Wensen

Beste leden, begunstigers en belangstellenden, Je zou het in de vaart van alle dag bijna vergeten zijn. Begin dit jaar waren er plots volop witte jasjes, sjaals, mutsen, bierviltjes flyers en kekke filmpjes in te zien in Breda. Stonden we in de winterse kou op winkelcentra onze wilde plannen voor een andere democratie te verkondigen.

Etnisch profileren of complotdenken ?

Een even mooi als schokkend artikel vandaag in de krant over jongerenwerker Hassan Lammou. Volledig gemangeld in het systeem van algoritmes, falende belastingdienst, politie en OM. Als we niet opletten kost hem dat zijn reputatie, zijn baan, zijn hele sociale leven. Gelukkig zijn er mensen als onze Peter Elbertse en Patrick van Lunteren. Is er een

Clubhouse – de VoorbeschouwingBreda

Het online politiek café.
Ouderwets bomen over hot issues in stad, wijk en dorpen. Even lekker bijkletsen over wat er allemaal in Breda, de wijken en dorpen voor beslissingen worden genomen. Praten over de manier waarop we invloed kunnen uitoefenen op onze eigen leefomgeving. Niet alleen meepraten maar meedoen, aanschuiven bij Politiek 2.0 @Buurtbelangen is een beweging van de samenwerking en wil graag met de mensen meedenken en meedoen. Dat doen we op allerlei manieren, offline in de stad en online op Clubhouse. BuurtBelangenBespreekt.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert