Ledenvergadering

Agenda volgt Onze leden hebben de mogelijkheid een ledenvergadering uit te roepen. Het bestuur houdt speciaal voor dit doel de laatste woensdag van de maand beschikbaar. Uw concrete verzoeken graag per e-mail aanvragen via info@buurtbelangen.online

Teams BuurtBelangen Bestuur Vergadering

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan onze Midmaandelijke Bestuursvergadering AGENDA – Opening – vaststellen agenda – Mededelingen – Actielijst/ Besluitenlijst  – ACTUEEL – Rondvraag – Sluiting/ volgende vergadering Bestuursvergaderingen op de eerste woensdag van de maand. Videobestuursvergaderingen op de derde woensdag van de maand. Link naar notulen vorige vergaderingen Uw opmerkingen/ reacties vooraf

Politiek Café De Voorbeschouwing Breda

Politiek café de #VoorbeschouwingBreda, ‘ouderwets bomen’ over hot issues in stad, dorp en wijk. Gusti Breda aan de Ginnekenweg 30, 4818 JE Breda vormt op de vrijdagmiddag het toneel voor een politiek debat in ontspannen sfeer. We bespreken het wel en wee van onze stad, dorp en wijk. Gastheer Egon zorgt voor de koffie, thee, borrel en natuurlijk de

Beste Wensen

Beste leden, begunstigers en belangstellenden, Je zou het in de vaart van alle dag bijna vergeten zijn. Begin dit jaar waren er plots volop witte jasjes, sjaals, mutsen, bierviltjes flyers en kekke filmpjes in te zien in Breda. Stonden we in de winterse kou op winkelcentra onze wilde plannen voor een andere democratie te verkondigen.

Etnisch profileren of complotdenken ?

Een even mooi als schokkend artikel vandaag in de krant over jongerenwerker Hassan Lammou. Volledig gemangeld in het systeem van algoritmes, falende belastingdienst, politie en OM. Als we niet opletten kost hem dat zijn reputatie, zijn baan, zijn hele sociale leven. Gelukkig zijn er mensen als onze Peter Elbertse en Patrick van Lunteren. Is er een

Clubhouse – de VoorbeschouwingBreda

Het online politiek café.
Ouderwets bomen over hot issues in stad, wijk en dorpen. Even lekker bijkletsen over wat er allemaal in Breda, de wijken en dorpen voor beslissingen worden genomen. Praten over de manier waarop we invloed kunnen uitoefenen op onze eigen leefomgeving. Niet alleen meepraten maar meedoen, aanschuiven bij Politiek 2.0 @Buurtbelangen is een beweging van de samenwerking en wil graag met de mensen meedenken en meedoen. Dat doen we op allerlei manieren, offline in de stad en online op Clubhouse. BuurtBelangenBespreekt.