Van alleen naar samen

  • Lokale alternatieven voor lockdowns en Haagse maatregelen
  • Veiligheidsgevoel in de buurt

Grip op je omgeving

  • Budget en zeggenschap voor de dorps- en wijkraden
  • Voorrang voor Coƶperatieve samenwerking op lokale waar, energie en voedsel

Wonen

  • Anders kijken naar de verdeling van onze 85.000 woningen

Zorg

  • Veilig, warm en door mensen met verstand van zaken
  • Ruimte voor maatwerk en vernieuwende aanpakken

Creativiteit

  • Ruimte voor evenementen en experimenten door de hele stad
  • Kunstenaars krijgen de ruimte (carnavalsbouwers zijn ook kunstenaars)

Inspraak

Grote en kleine besluiten nemen we samen via de PARTA-app

Spread the love

Reactie achterlaten