Beter water, ook voor later!

lijst 04 West-Brabant Waterbreed

West-Brabant Waterbreed opereert lokaal en onafhankelijk en is niet gebonden aan politieke of ideologische bewegingen.
We zijn de partij binnen waterschap Brabantse Delta die opkomt voor de waterbelangen van alle inwoners en bedrijven van West- en Midden-Brabant: agrarische en recreatieve bedrijven, industrie en inwoners van onze dorpen en steden.

West-Brabant Waterbreed verenigt mensen uit de praktijk met bestuurlijke ervaring, kennis en een brede visie op water, klimaat, financiën, natuur en ruimtelijke ordening.
Onze kandidatenlijst is samengesteld op basis van ervaring, motivatie, kennis en regionale spreiding over het werkgebied. Op die manier hebben we binding met de praktijk en korte lijnen met onze inwoners en bedrijven.

Onze kandidaat Bob Bergkamp

Bob Bergkamp

Ik wil de bewoners, jong en oud, actief betrekken om de steden en dorpen te vergroenen om daarmee meer regenwater op te vangen.

Op 15 maart 2023 vinden verkiezingen voor het Waterschapsbestuur plaats (op dezelfde datum waarop de Provinciale Staten gekozen worden). Ik ben als voormalig wethouder van Breda (en Oldebroek) lid geworden van BuurtBelangen en van daaruit ook lid geworden van West-Brabant Waterbreed. Voor die partij sta ik op de kandidatenlijst voor de komende Waterschapsverkiezingen (op plek 7). West-Brabant Waterbreed werkt lokaal en is niet gebonden aan landelijke politieke partijen. Dat geldt ook voor BuurtBelangen, een mooie combinatie!

07 Bob Bergkamp

Bob gaat voor water

Politiek Café ‘De Voorbeschouwing Breda haalt natte voeten’!

Gusti Breda

De Waterschapsverkiezingen komen eraan en Nederland mag weer naar de stembus. Maar veel Nederlanders weten helemaal niet wat de waterschappen zijn of inhouden, terwijl deze voor veel mensen belangrijker kunnen zijn dan de Tweede Kamerverkiezingen. Daarnaast betalen we ook allemaal ´waterschapsbelasting´. Waar gaat dit geld eigenlijk allemaal naartoe? Wat kost dat droog pompen van al die polders eigenlijk? En zou Breda onder water kunnen lopen als de waterschappen haar werk niet meer goed kan doen? Of zijn de Waterschappen inmiddels compleet overbodig en ouderwets? Allemaal voorbeelden van vragen waar juist de Waterschappen zich mee bezig houden. BuurtBelangen ging in gesprek met Niels Mureau, Loco-Dijkgraaf van het Waterschap Brabantse Delta, lijsttrekker van West-Brabant Waterbreed en Bob Bergkamp (oud-wethouder in Breda en op #7 voor dezelfde partij).

BuurtBelangen Podcast 11 staat online

#7 Bob Bergkamp (l) en #1 Niels Mureau (m)

Speerpunten 2023

West Brabant

  1. Schoon water is een kerntaak van het waterschap. West-Brabant Waterbreed wil investeren om de rioolwaterzuiveringen klaar te maken voor de toekomst, zodat microplastics en medicijnresten uit het afvalwater worden gezuiverd.
  2. Voldoende water is een kerntaak van het waterschap. West-Brabant Waterbreed wil investeren in een toekomstbestendig zoetwatersysteem, dat water vast kan houden voor tijden van droogte en water af kan voeren bij extreme neerslag.
  3. Waterveiligheid is een kerntaak van het waterschap. West-Brabant Waterbreed wil investeren in veilige dijken en onderzoek doen naar innovatieve methodes om de kans op en de gevolgen van wateroverlast zo klein mogelijk te maken.
  4. Klimaatverandering heeft grote invloed op de werkzaamheden van het waterschap.
    West-Brabant Waterbreed wil investeren om klimaatverandering te beperken en om in te spelen op de gevolgen. Het waterschap werkt in 2030 energieneutraal en circulair en versterkt de biodiversiteit.
  5. Water en bodem vormen de basis voor de inrichting en het gebruik van het buitengebied en dorpen en steden. Het waterschap stuurt actief en zoekt samenwerking met andere overheden, landbouw, natuur en drinkwaterbedrijven.
  6. West-Brabant Waterbreed wil de kosten voor schoon water en een robuust watersysteem niet afwentelen op toekomstige generaties. De lasten zullen stijgen, zodat het waterschap kan investeren in de toekomst. De lastenstijging kan beperkt worden door efficiënt en slim te werken en samen met anderen te investeren.

Ik hoop als kandidaat op veel Bredase stemmen, zodat ik mij voor bewoners, bedrijven, verenigingen en organisaties in Bredase dorpen, wijken en buurten via West-Brabant Waterbreed maximaal kan inzetten. Alvast dank daarvoor!”
Bob Bergkamp

Spread the love