Westerpark gaat van start met nieuwe wijkraad. Doe mee!

In 1996 werd met de bouw van deze ‘verkeersluwe’ wijk Westerpark (1.400 woningen, 3.500 inwoners) gestart. Samen met buurman Tuinzigt wordt gebruik gemaakt van faciliteiten als een Buurthuis, de Nieuwe Meidoorn, basisschool de Boomgaard, groengebied Westertuin en ‘winkelcentrum’ Tuinzigt. Het wijkblad Tuinzigt/Westerpark zorgde voor een stukje uitwisseling van de activiteiten in de buurten maar is recent gestopt. Op een enkele Facebook group of Instagram pagina na zijn de activiteiten van de oude wijkraden amper te vinden. Tijd om Westerpark opnieuw op de kaart te zetten.

Acties en ideeën

Natuurspeeltuin Wadi’s

In 2021 stuurde Aïsha Tuharea een brief met ruim 240 handtekeningen naar Burgemeester Depla. Of er een natuurspeeltuin kon komen in de wadi’s. Na enkele omzwervingen van dit prachtige dossier vond de gemeente Breda, stad in het park en zelfs de waterschappen het een mooi en duurzaam idee. Het is tijd voor constructief overleg met alle betrokken partijen. De bewoners hebben wensen, de natuur specialisten stellen eisen en de gemeente moet het mogelijk maken. De bewoners van met name Dambordje roepen de wijk op om te reageren.

Uw vragen en ideeën sturen naar westerparkwijkraad@gmail.com


Nieuwbouwplannen

Cosun Park, Blossum en Bread worden in rap tempo opgeleverd. De verkeersdruk zal rond deze nieuwbouwplannen alleen maar toenemen. Er liggen al enkele voorstellen om dit aan te pakken en bewoners maken zich druk over de beschikbare parkeerruimte in deze verkeersluwe wijk. Goud en tijdig overleg is van groot belang.

Doe mee!

Ben jij zo’n wijkbewoner die in samenspraak met de buurt, de Gemeente Breda, politie en overheid als vast aanspreekpunten steeds op zoek gaan naar de beste oplossingen?
Een regulier overleg van de ogen en oren in onze wijk in goed overleg met de verschillende (overheids-) instanties leiden tot de gewenste besluiten ‘van onderop’, de wijkbewoners zelf. Plannen vanuit onze wijk verdienen een goede begeleiding.

Graag willen wij een afspiegeling van de wijk gaan vormen die als representatief voor de Gemeente Breda kan worden beschouwd. Kortom, iedereen is welkom om mee te doen.

Reageer op deze oproep, meldt U aan voor de volgende stap want beslissen dat doen we samen.

Cor Karèl, Argusvlinder 35, 4814 SG Breda tel. 06-17036057 E-mail westerparkwijkraad@gmail.com

Aanmelden Wijkraad:

    CONTACTFORMULIER BUURTBELANGEN

    Spread the love