Woningzoekende starters meldt u aan! #WIJWILLENWONEN

Woningzoekende starters kunnen zich hier inschrijven voor de actiegroep WijWillenWonen. (Powered by BuurtBelangen)

We kunnen rustig stellen dat de woningnood terug is van nooit weggeweest: negen jaar op de wachtlijst is geen uitzondering. Er is een groot gebrek aan sociale huurwoningen. De meest makkelijk bedachte oplossing van het woningtekort is bouwen. Politici en bouwend Nederland balken elkaar makkelijk na: Bouwen Bouwen Bouwen. Er kan blijkbaar alleen maar in heipalen, beton en grondposities gedacht worden.

Voorbij beton en heipalen
Buurtbelangen denkt graag breder en creatiever na over oplossingen. Voorbij de heipalen en het beton. Voorbij de eeuwige discussie over grondposities.

Voordeur delen
Demografisch verandert komende 20 jaar de boel drastisch. Huishoudens worden steeds kleiner. Het huidige woningaanbod is vooral gebouwd voor gezinnen met minstens 2 kinderen. Hoe krijgen we die samenstelling van huishoudens weer groter? Veel mensen kiezen voor alleen blijven vanwege financiële perversiteiten als de voordeurdelersnorm. Twee mensen zitten elke avond bij elkaar maar hebben wel twee huizen bezet. De ziekelijke angst voor fraude en misbruik van sociale vangnetten heeft ook hier zijn keerzijde.

Woning splitsen
Hoe krijgen we het woningaanbod omgekat tot kleinere eenheden. Kan zo’n VINEX-woning van 100+ m2 in de Haagse Beemden niet gesplitst worden. Wat doen we met alle leegstaande winkels en kantoren in winkelstrips en binnenstad. Het omkatten van kantoren stuit op onder praktische bezwaren. Zijn die niet weg te nemen met wat meer goede wil van eigenaren en aannemers. Winst hoeft toch niet persé altijd gemaximaliseerd te zijn toch.

Andere financiering
Het gaat om mindset weg van het traditionele en hardnekkig vastgeroeste denkpatroon als het gaat om wonen. Waarom niet een woning kopen met korting van de gemeente. Dit is een andere vorm van financieren waarbij de grond is uitgeven in erfpacht. Dit hoeft de gemeente geen geld te kosten. Daar is alleen politieke wil voor nodig. Dit concept is al beproefd in andere steden in Nederland. Mensen met een inkomen tot € 35.000 kunnen dan ook kopen.

Verenig de Woningzoekenden
Woningzoekende starters zijn vrijwel niet verenigd. Samen kunnen wij een vuist en daarmee het verschil maken. Daarom heeft BuurtBelangen de actiegroep ‘Wij willen wonen’ opgericht. Samen de schouders er onder en briljante ideeën voorleggen bij die politici en bouwers en speculanten die, die betonplaat nog altijd voor ogen hebben als oplossing.

Inschrijfformulier

‘Wij willen wonen’

Ja, ik doe mee!

    Spread the love